Ochrana osobních údajů

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je fyzická osoba podnikající Vilém Černý, IČ: 06505872, se sídlem Nežárecká 365, 37701 Jindřichův Hradec IV (dále jen „správce“).

2.  Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Vilém Černý, SLAVNÉ HRAČKY, Nežárecká 365, 377 01 Jindřichův Hradec IV
 • email: info@slavnehracky.cz
 • telefon: +420 728 403 280

3.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 ods. 2 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.  Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1.  Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

1.  Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy:
  • Zásilkovna s. r. o., se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 - Libeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139387, IČ: 28408306.
  • Professional Parcel Logistic CZ s. r. o., se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105858, IČ: 25194798.
  • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 25101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346, IČ: 61329266.
  • Česká pošta, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, IČ: 47114983.
  • Slovenská pošta, a. s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36631124.
  • General Logistics Systems Slovakia s. r. o., se sídlem Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČ: 36624942.
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu:
  • Michal Vaněk - ShopMaker.cz, se sídlem 330 11 Česká Bříza 87, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku pod ID RZP: 3805657,  IČ: 03540430.
 • (zajišťující marketingové služby)

2.  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VAŠE PRÁVA

1.  Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečený přístup na web, šifrování hesel, pravidelné aktualizace systému, antivirový program.

3.  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Rozumím